- Kom och testa, oavsett vilken ras er hund har! 
 

  Olika typer av träningsmetoder:  

Släphare: 

 • Släphare är ett snöre man drar ut längs raksträckan på banan. Den är fäst med en pipleksak alt. plastpåse längst ut.
 • Släpharen går på el och låter alltså inte lika mycket som harmaskinen. 
 • Hundar UNDER 12 månaders ålder får redan börja jaga efter denna hare. 
 • Dessa är populära att träna intervaller med.
   
Harmaskin:
 •  Är en fast maskin och går på antingen räls eller vajer runt rundbanan. (Vi har räls på Järbobanan)
 • Oftast är harmaskiner motordrivna och låter betydligt mer än släpharar. Vilket kan avskräcka en ovan hund. 
 • Hundar som är 12 månaders ålder och ÖVER får jaga efter dessa. 

    Kostnad per hund & träningstillfälle:

 • 100 kr för icke medlem.
  Med medelmskap i annan klubb, bosatt inom upptagningsområde.
 • 50 kr för icke medlem.
  Med medlemsskap i annan klubb, bosatt utanför upptagningsområde. 
 • 50 kr/hund per träningstillfälle
  (dvs. Ej medlem i någon kappklubb)
 • Vid 3-6 hundar i samma heat
  dras 20:- per hund.
  (kostnaden blir 30kr el. 80kr)
 • Stödhundar i både Trial-, & Licenslopp deltar kostnadsfritt.
 • Prova på: För nya är det gratis vid första angivna träningstillfälle. (Undantag vid speciellt angivna prova på dagar)
  Därefter blir avgiften 50kr/hund.
 • Träningskort: För utomstående som inte tillhör någon klubb, går att lösa ett träningskort på 500:-/år

  Låter det intressant?  

 1. Anmäla intresse enligt de 2 alternativen som finns på sidan 
  Håll sedan utkik ifall fler anmäler sig till samma dag, så att en träning kan bli av.
  (Om hunden aldrig provat tidigare kan det vara en fördel att nämna och att ni vill prova släphare först.)
 2. Om en träning blir av så kom upp i god tid innan den utsatta tiden, för att rasta, värma och anmäla hund-/hundarna i pärmen inne i klubbstugan.
 3. Berätta på plats om hur stor kunskap ni har så hjälps vi åt.
   

Vid träning:

 • Ni ansvarar själv för att hunden är frisk, utan skador och har en bra grundkondition.
 • Det måste som minst ha gått 2-3h från att hunden har ätit innan den tränar.
 • Tänka på att värma upp och varva ner efter ett träningspass.
 • Att alltid ha vattenskål till hands så att hunden kan dricka efter passet. 

  Inför varje träningstillfälle:  

Innan träningen startar:

Ska ägaren/handlern ha skrivit in sin hund i träningslistan/pärmen i klubbstugan med uppgifter om träningsdistans och eventuella andra önskemål.
Detta bör vara färdigt i god tid innan utsatt träningstid så alla inblandade funktionärer vet vilka som ska träna och på vilka villkor.


Vid licenstagning:

Ska behörig domare samt tidtagare ha bokats och kontaktats så att alla funktionärer med säkerhet finns på plats. Ansvaret att ordna det har du själv som 
licenshundsägare.
Licens- och stödhund i licenslopp 
(även trialande stödhund) deltar kostnadsfritt.


Ordning vid träning: 
 • Trial-, & Licenslopp går alltid före träningslopp
 • Whippet tränar alltid före greyhound/större raser, på vardera distans.
 • Den distans med minst anmälda hundar startar oftast först.
 • Hundar från box går alltid före hundar som startar med handsläpp vid varv, kurva och sist släphare.

  (Vissa avikelser kan förekomma. Beroende vad man kommit överens om vid träningstillfället.)