Styrelsen 2022

 
Ordförande Telefon Mail
Mona Ståhl
 
070 - 282 1719
 
Gaxes(at)telia.com
 
Vice Ordförande
Monique Nilsson
 
Sekreterare
Lena Ohlsson
 
lenaohlsson1967(at)hotmail.com
 
Kassör
Anna-Marie Öberg
 

 
Ledamot
Sonja Engberg
Anna- Karin Sundqvist
 

070 - 106 3157
 
Sonja.engberg(at)hotmail.com
Annakarinsundqvist65(at)gmail.com
 
Suppleant
Nicklas Leljewahl
Monica Nyman
 

 

monicanyman(at)hotmail.com
 
Tävlingsledare
Isabella Ståhl
 - Johnny Ståhl
 
ghstavling(at)gmail.com

 
Valberedning
Monica Nyman
Sonja Engberg
Monique Nilsson
 
monicanyman(at)hotmail.com


 
Fastighetsansvarig
Johnny Ståhl
Nicklas Leljewahl
 
073 - 776 4170

 
johnnystheel(at)hotmail.com

 
Banansvarig
Isabella Ståhl
Johnny Ståhl
 
Isabellastahl(at)hotmail.se
johnnystheel(at)hotmail.com
 
Webb/Marknadsansvarig
Isabella Ståhl
 
073 - 571 5625
 
Isabellastahl(at)hotmail.se
 
Utbildningsansvarig
Mona Ståhl
 
070 - 282 1719 
 
Gaxes(at)telia.com