Styrelsen 2024

 
Ordförande 1 år Telefon Mail
Mona Ståhl
 
070 - 282 1719
 
Nickiliten6[at]gmail.com
 
Vice Ordförande 1 år
Monica Nyman
 
monicanyman[at]hotmail.com
 
Sekreterare 2 år
Lena Ohlsson
 
Lenaohlsson1967[at]hotmail.com
 
Kassör 2 år
Johannes Wagenius
 

 
 
 
Ledamot 2 år
Sonja Engberg
Anna - Karin Sundqvist
 


 

 
Suppleant 1 år
Angela Yngvesson
Monique Nilsson
 
 

 


 
Tävlingsledare + grupp
Camilla Johansson  
 - Isabella Ståhl
 - Katarina Lindberg
 - Johnny Ståhl
 - Monique Nilsson
 
tavling.ghs[at]gmail.com
 
Valberedning
Michael Rodin
Angela Yngvesson
Inger Beckman
 
Serveringsansvariga
Anna - Karin Sundqvist
Thomas Ebervall
 


 

 
Fastighetsansvarig
Nicklas Leljewahl
Johnny Ståhl
 


 

 
Banansvarig
Isabella Ståhl
Johnny Ståhl
Mikael Olsson
 


 
Webb/Marknadsansvarig
Isabella Ståhl
Elizabeth Gehöör
Angela Yngvesson 

 
073 - 57 15 625


 
Isabellastahl[a]hotmail.se
elizabethgehoor[a]gmail.com 
chicasweep[a]gmail.com
 
Utbildningsansvarig
Mona Ståhl
Lena Ohlsson