• Kontakt


Funderingar?

Har ni funderingar och frågor på något?
Här hittar ni de olika personerna som har hand om de olika kategorierna. 
Vet ni inte vem ni ska ta kontakt med så är det alltid vår sekreterare ni ska vända er till i första hand.
 


 Medlemsskap & Övriga frågor:  

Klubbens sekreterare Lena Ohlsson når ni via:  
E-postadress: 
lenaohlsson1967@hotmail.com

 Tävlingsrelaterade frågor:  

Tävlingsledare Camilla Johansson når ni: 
E-postadress:
tavling.ghs@gmail.com
​​​​​​​

 Träningsrelaterade frågor:  

Träningsanmälan lämnas i träningsforumet som finns under fliken Träning
Vid frågor och funderingar kring allt som berör träning kan ni även kontakta oss i GHS via vår mail. 
E-postadress: ghsprova@gmail.com


 

 Hemsida / Uppdateringar / Marknadsföring:  

Hemsideansvarig Isabella Ståhl når ni: 
E-postadress: Isabellastahl@hotmail.se  eller via sms: 073-571 56 25 - Införsel av annons eller text skickas via mail.

Ni ansvarar själv för att ange rätt text som ska föras in. Texten från ditt mail klipps direkt från mailet till hemsidan, 
på så vis ser du själv till att alla detaljer, telefonnummer och namn mm, blir rätt.