Funderingar?


Medlemsskap & Övriga frågor: 

Klubbens sekreterare Mona Ståhl når ni: 
E-postadress: Gaxes@telia.com eller telefon: 070-282 1719


 

Tävlingar & Tävlingsfrågor:

Tävlingsledare Eva-Mari Lindstöm når ni: 
E-postadress: teamparamour@bbtj.se eller telefon: 070-350 98 79


 

Träningar & Träningsfrågor: 

Kan lämnas i träningsforumet som finns under fliken Träning

eller genom att kontakta Lars-Håkan "Nisse" Carlzon

E-postadress: nicko09@telia.com eller telefon: 070-338 17 54.

 

Utgivare för hemsidan & uppdateringar:

Hemsideansvarig Isabella Ståhl når ni: 
E-postadress: Isabellastahl@hotmail.se  eller via telefon/sms: 073-5715625
(Allt ang. ändringar av ex. tel, mejl, uppdateringar, foton, tillägg osv.) 


 - Införsel av annons eller text skickas via mail.

Du ansvarar själv för att ange rätt text som ska föras in. Texten från ditt mail klipps direkt från mailet till hemsidan, 
på så vis ser du själv till att alla detaljer, telefonnummer och namn mm, blir rätt.