Funderingar?


  Medlemsskap & Övriga frågor:  

Klubbens sekreterare Lena Ohlsson når ni: 
E-postadress: 
lenaohlsson1967@hotmail.com


 

  Tävlingar & Tävlingsfrågor:  

Tävlingsledare Katarina Lindgren når ni: 
E-postadress:
Qeteshkennel@gmail.com

 

  Träningar & Träningsfrågor:  

Kan lämnas i träningsforumet som finns under fliken Träning

eller genom att kontakta Lars-Håkan "Nisse" Carlzon

E-postadress: nicko09@telia.com eller telefon: 070-338 17 54.

 

  Hemsidan & uppdateringar:  

Hemsideansvarig Isabella Ståhl når ni: 
E-postadress: Isabellastahl@hotmail.se  eller via telefon/sms: 073-571 56 25


 - Införsel av annons eller text skickas via mail.

Ni ansvarar själv för att ange rätt text som ska föras in. Texten från ditt mail klipps direkt från mailet till hemsidan, 
på så vis ser du själv till att alla detaljer, telefonnummer och namn mm, blir rätt.