• Dokument

Årsmöte 2020

Nu är det dags för GHS's Årsmöte
 

Lördagen den 29/2 kl:15.30

I Sandiken's lokaler på linggatan 23 i Sandviken

 

VIKTIG PÅMINNELSE

  • Om ni har missat/glömt att betalat in medlemsavgifterna till föreningen (31/1)  Så kom ihåg att göra detta i god tid innan mötet hålls.
    Så att er rösträtt kan intygas. 
  • Vi ska välja ny styrelse, samt viktiga poster ska fyllas inför de nya året.
    Närvara och dela mer er vad ni kan hjälpa klubben med.
  • Vi vill att alla nycklar kommer in under mötet så att dessa kan markeras och delas ut (nya kvitteringar) Alt att man kontaktar Isabella ang detta. VIKTIGT!

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter