• Dokument

Nytt år och snart ny säsong men först årsmöten.


Valberedningen önskar få in nomineringar snarast, senast den 31 januari.
Skicka era förslag till:
bergvaggen@gmail.com

I år ska vi välja :
3 styrelseledamöter o 2 suppleanter
2 revisorer o 2 suppleanter
ombud o suppleanter till Kongress - förmodligen 2 av varje, information om antal har inte kommit ännu.
Har ni idéer för övriga ansvarsposter så kom med dem också

För valberedningen
Åsa

Nyhetsarkiv