Styrelsen 2017

 
OrdförandeTelefonMail
Ronny Wiggfalk076-181 35 35wiggalk@hotmail.com
Sekreterare
Mona Ståhl070-282 17 19Gaxes@telia.com
Kassör
Monica Nyman070-675 41 12monicanyman@hotmail.com
Ledamot
Eva-Mari Lindström070-350 98 79teamparamour@bbtj.se
Monica Engström 070-326 43 06
Suppleanter
Sonja Engberg076-853 77 55sonja.engberg@hotmail.com
Carin Wiik 
Revisorer
Tommy Johansson070-293 71 72Widerunner@hotmail.com
Birgitta Flodin
Revisorssuppleanter
Lotta Ernlund076-102 12 65
Mia Öberg
Tävlingsledare
Eva-Mari Lindstöm070-350 98 79teamparamour@bbtj.se
Tävlingskommitté
Johnny Ståhl073-776 41 70
Marielle Lindström
Fastighetsansvarig
Lars-Håkan Carlzon 070-338 17 54nicko09@telia.com
Johnny Ståhl073-776 41 70
Banansvariga
Ronny Wiggfalk076-181 35 35wiggalk@hotmail.com
Anders Nyman-Svenske070-940 08 43glastron_at@hotmail.com
Lars Marklund070-321 91 18teamparamour@bbtj.se
Serveringsansvarig
Monica Engström070-326 43 06
Magareta Hill076-870 93 40hill_ghs@hotmail.com
Marknadsansvarig
Isabella Ståhl073-571 56 25Isabellastahl@hotmail.se
Repr. till förbundsfullmäktige & Kongress 
Eva-Mari Lindström070-350 98 79teamparamour@bbtj.se
Lotta Ernlund076-102 12 65
Sup. till förbundsfullmäktige & Kongress
Carin Wiik
Lars Marklund070-321 91 18teamparamour@bbtj.se
Utbildningsansvarig
Eva-Mari Lindström070- 350 98 79teamparamour@bbtj.se
Lotteriansvarig
Gunilla Edman076-102 17 09