Styrelsen 2018

 
Ordförande Telefon Mail
Ronny Wiggfalk
 
076-181 35 35
 
wiggalk@hotmail.com
 
Sekreterare
Mona Ståhl
 
070-282 17 19
 
Gaxes@telia.com
 
Kassör
Monica Nyman
 
070-675 41 12
 
monicanyman@hotmail.com
 
Ledamot
Inger Bäckman
 

 

 
 
Suppleanter
Sonja Engberg 076-853 77 55 sonja.engberg@hotmail.com
Carin Wiik 
 

 

 
Revisor
Birgitta Flodin
 

 

 
Revisorssuppleanter
Lotta Ernlund 076-102 12 65
Mia Öberg
 

 

 
Tävlingsledare
Eva-Mari Lindstöm
 
070-350 98 79
 
teamparamour@bbtj.se
 
Tävlingskommitté
Micke Rodin
Marielle Lindström
 

 

 
Fastighetsansvarig
Lars-Håkan Carlzon  070-338 17 54 nicko09@telia.com
Johnny Ståhl
 
073-776 41 70
 

 
Banansvariga
Ronny Wiggfalk 076-181 35 35 wiggalk@hotmail.com
Micke Rodin
Lars Marklund
 
070-321 91 18
 
teamparamour@bbtj.se
 
Serveringsansvarig
Carin Wiik
Anna-Karin 
 

 

 
Marknadsansvarig
Isabella Ståhl
 
073-571 56 25
 
Isabellastahl@hotmail.se
 
Repr. till förbundsfullmäktige & Kongress 
Eva-Mari Lindström 070-350 98 79 teamparamour@bbtj.se
Lotta Ernlund
 
076-102 12 65
 

 
Sup. till förbundsfullmäktige & Kongress
Carin Wiik
Lars Marklund
 
070-321 91 18
 
teamparamour@bbtj.se
 
Utbildningsansvarig
Mona Ståhl
 
070-282 171 9 
 
Gaxes@telia.com
 
Lotteriansvarig
Anna-Karin