Styrelsen 2019
Kommer Inom Kort

 
Ordförande Telefon Mail
Lars Marklund
 
070 - 321 91 18
 
teamparamour@bbtj.se
 
Vice Ordförande
Katarina Lindberg
 
Qeteshkennel@gmail.com
 
Sekreterare
Mona Ståhl
 
070 - 282 17 19
 
Gaxes@telia.com
 
Kassör
Mia Öberg
 

 
Ledamot
Sonja Engberg
 
Sonja.engberg@hotmail.com
 
Suppleant
Anna- Karin Sundqvist
Eva-Mari Lindström
Kent Hedberg
 
070 - 106 31 57


 

teamparamour@bbtj.se

 
Revisor
Birgitta Flodin
 

 

 
Revisorssuppleanter
Lotta Ernlund 076 - 102 12 65
Mia Öberg
 

 

 
Tävlingsledare

 
Tävlingskommitté

 

 

 
Fastighetsansvarig
Banansvariga

 
Serveringsansvarig
Carin Wiik
Anna-Karin 
 

 

 
Marknadsansvarig
Isabella Ståhl
 
073 - 571 56 25
 
Isabellastahl@hotmail.se
 
Repr. till förbundsfullmäktige & Kongress 
Eva-Mari Lindström 070 - 350 98 79 teamparamour@bbtj.se
Lotta Ernlund
 
076 - 102 12 65
 

 
Sup. till förbundsfullmäktige & Kongress
Carin Wiik
Lars Marklund
 
070 - 321 91 18
 
teamparamour@bbtj.se
 
Utbildningsansvarig
Mona Ståhl
 
070 - 282 171 9 
 
Gaxes@telia.com
 
Lotteriansvarig
Anna-Karin